FREE SHIPPING In Romania for all orders over 300 RON

Please read! This section contains important information about our activiry during the coronavirus pandemic. You can access it by clicking here.

media

[RO] 7 rame pentru ilustrațiile de acasă / [EN] 7 frames for the art in your home

Click here for the English version.

[ RO ]

Întrerupem programul artistic început pe blog pentru o treabă rapidă și funcțională, tot ca un fel de fericire mică pentru o casă pe care o vrem “acasă”:


RAME


Da, da, cele care fac sau desfac feng-shuiul unei încăperi și care nu ar trebui asortate la nuanța măsuței de televizor, ci la arta pe care o însoțesc. 

Și pentru că un Botticelli sigur vine cu ramă și nu-i nevoie de DIY, o să mă refer aici direct la rame pentru ilustrații și printuri de artă, ele fiind cele mai accesibile și prietenoase cu casele în ultima vreme. 

Probabil ați văzut că tot ce intră în categoria Art Prints în shop nu se livrează înrămat/cu ramă (această informație o găsiți și în descrierea produselor), decizia fiind luată tot pentru fericirea cumpărătorului, care sigur își dorește un tablou dintr-o bucată și nu un puzzle marca (insert courier company name here). Așa că am făcut o listă de sugestii și recomandări clare și accesibile pentru printurile sau micile originale disponibile in shop, toate foarte simplu de asamblat (aveți nevoie doar de o rolă mică de scotch de hârtie) pentru că vin de la prietenul comun al tuturor - IKEA.*


*acest articol nu este nici reclamă, nici sponsorizare, este pur și simplu realitatea ultimilor 8 ani în care am cumpărat tone de rame de aici; este o soluție la îndemână, rapidă și foarte decentă ca preț, prin urmare toate printurile mele au dimensiuni compatibile cu ramele IKEA. Evident, exista și soluții personalizate, în magazinele sau atelierele de specialitate, dar nu despre ele vorbim aici. 


 Așadar, dacă tot te duci să cumperi veioză și perdele, CE RAMĂ ALEGI?


1. RIBBA

Photo of the frame with illustration


E o ramă albă simplă, modernă, care vine la pachet cu un passepartout alb și se potrivește cu mai toate tipurile de ilustrații - colorate, alb-negru, încărcate minimaliste. Aici s-a împrietenit cu printul “Nightswimming” și echilibrează explozia de culori cu o margine curată, care permite ochiului să se concentreze pe compoziție.


În timp am ajuns să cred mult de tot în puterea unei rame albe și a unui passepartout lat (pronunțat “paspartu”, este un carton la dimensiunea ramei, cu o “fereastră” în care se fixează printul; are două roluri: împiedică atingerea ilustrației de sticlă/plexiglas și o încadrează cu o bordură lată pentru a spori atracția sau efectul vizual). Ilustrația va arăta mult mai bine dacă nu este încorsetată într-o ramă care începe fix unde a ridicat artistul pensula de pe hârtie.


În cazul în care vreți să vă folosiți de passepartout, rama cumpărată trebie să fie mai mare decât printul, adică așa:

- pentru print 30x40cm, cumpărați o ramă 40x50cm

- pentru un print 50x70cm, cumpărați o ramă 61x91cm


Toate printurile din shop au o margine albă de aproximativ 1cm care ajută la fixarea sub passepartout, fiind ascunsă de acesta. Astfel ilustrația propriu-zisă nu va fi acoperită deloc și vorba aia, o arătați de toți banii.2. RIBBA 50x50cm

Photo of the frame with illustration


Este varianta pătrată a celei de la punctul 1, potrivită pentru printurile 30x30cm și 50x50cm. Ce-mi place mie foarte mult la această ramă este faptul că doar la această dimensiune are un distanțier în interior, de jur împrejurul passepartout-ului, astfel încât puteții plasa ilustrația la distanță mai mare de sticlă, dând impresia unei cutii prețioase. 

Este o ramă perfectă pentru printurile din colecția LOVE*STORIES. Și chiar dacă este disponibilă doar într-o singură dimensiune, fereastra passepartout-ului se potrivește la fix cu printurile de 30x30cm, iar cele de 50x50cm arată foarte elegant dacă folosiți distanțierul pentru a adăuga profunzime.3. HOVSTA

Photo of the frame with illustration


Este o ramă subțire și ușoară, cu aspect de mesteacăn, care se potrivește interioarelor de inspirație scandinavă sau în cele nu prea aglomerate, cu pereți albi și materiale naturale. Pune în valoare ilustrațiile cu o paletă caldă de culori (cum este “Goddess of Cosy and Chill”), însă complimentează la fel de bine și ilustrațiile monocrome, foarte aerisite, în tușuri sau acuarelă (cum sunt originalele #Inktober, de exemplu).

Țineți cont de regula dimensiunilor pentru passepartout - dacă aveți un print 30x40cm, cumpărați o ramă 40x50cm.4. SKATTEBY

Photo of the frame with illustration


O ramă pentru extra-dramă! În ciuda aspectului masiv, este din plastic (deci ușoară) și amplifică efectul când este combinată cu o ilustrație îndrăzneață și întunecată. În mod normal, sunt adepta ramelor simpe și albe, însă am avut un client care a folosit exact această ramă pentru printul “Sicilia” și m-a fascinat efectul teatral, mai ales în cazul unui print de dimensiuni mari.

Are un passepartout contrastant alb, lat, așa că pentru un print 50x70cm cumpărați o ramă 61x91cm și goliți-vă sufrageria. Veți fi surprinși.5. LOMVIKEN

Photo of the frame with illustration


Pentru iubitorii de “negru-merge-la-orice”, aceasta este o variantă subțire și rafinată care își face treaba cel mai bine în cazul ilustrațiilor care au fundal sau elemente negre - în acest fel rama nu va fi doar un contur negru care mărginește un petic de desen. Știu că multă lume tinde să asorteze ramele de pe pereți cu mobila din cameră, însă ele ar trebui să pună în valoare în primul rând ilustrațiile, apoi să se integreze armonios într-un spațiu. Dacă alegeți ilustrațiile cu grijă, sigur găsiți o soluție care să se potrivească la voi acasă.

“Zâna Animalelor” este o pereche minunată pentru varianta de 50x50cm a ramei, care include passepartout.6. LOMVIKEN Metalic

Photo of the frame with illustration


Îmi place să înrămez fetele #Inktober într-o ramă neutră, gri, care nu îngreunează ilustrația, ci doar o definește, atrăgând atenția către centrul tabloului. Această opțiune de aluminiu aduce o notă contemporană unei ilustrații delicate precum “Profira”. 

Rama vine însoțită de un passepartout, însă dacă ilustrația are fundal alb, nu este încărcată și are o margine generoasă, ea poate fi înrămată și fără a mai fi montată în acesta. În acest caz vă recomand să nu aruncați passepartout-ul și să îl puneți în spatele printului pentru a-l ține bine fixat între sticlă și suportul din spatele ramei.7. VIRSERUM

Photo of the frame with illustration


Poate cea mai des folosită ramă în acești 8 ani, are un aspect clasic și merge cu aproape orice fel de ilustrație și interior. Fiind o opțiune mai lată decât cele anterioare, conferă printului un aer distins, mai ales dacă este folosită împreună cu passepartout-ul, semnalizând ochiului că ceva special se întâmplă în mijlocul tabloului. 

Este disponibilă în toate dimensiunile (30x40cm, 40x50cm, 50x50cm, 50x70cm, 61x91cm) și mie îmi place mult cum arată împreună cu ilustrația “A fi într-o inimă”, pe care face și mai prețioasă, lăsându-i loc să strălucească.Și-am încălecat pe-o capșună și v-am prezentat cele șapte soluții rapide și comode pentru a înrăma ilustrația preferată și a face mai ușor din casă acasă cu câteva pete de povești colorate pe pereți. Bineînțeles, pentru treburi speciale, originale sau de o ultra-calitate, vă încurajez să apelați la servicii profesionale de înrămare. Dar pentru bucuria de a avea aproape imediat artă la un preț accesibil în casă, faceți o încercare cu una din variantele de mai sus și povestiți-mi în comentarii care v-a plăcut cel mai mult.


#BuyMoreArt, doamnelor și domnilor, că rame sunt. 
[ EN ]

We’re interrupting the poetic programme of this blog for a quick and functional thing, a sort of a small happiness for a house that we want to call “home”:


FRAMES


Yes, yes, the makers and breakers of a room’s feng-shui, which shouldn’t be matched to the shade of the TV table, but rather to the art they’re guarding.

And because a Botticelli comes already framed for sure and there’s no need for a DIY, I’m going to talk directly about frames for illustrations and art prints, these being the most affordable and home-friendly lately.

You’ve probably seen that all the Art Prints in the shop are not shipped framed/with a frame (you can find this info in the products’ description) and I made this decision for the buyer’s happiness, who most definitely wants a painting in one piece and not a puzzle by (insert courier company name here). So I made a list of affordable suggestions and recommendations for the prints or small originals available in the shop, all very easy to assemble (you’ll only need a small roll of paper tape) because they come from everyone’s mutual friend - IKEA.*


*this is not a sponsored post, it’s simply the reality of my past 8 years in which I bought tons of frames from them; it’s a quick and decently priced solution, therefore all my prints are sized according to IKEA frames. Obviously, there are always personalised options in shops or framing studios, but they’re not the main focus here.


So, if you’re going to buy a lamp and curtains anyway, WHAT FRAME WILL YOU CHOOSE?


1. RIBBA

Photo of the frame with illustration


It’s a simple, modern frame, which comes with a white passepartout and matches nearly all sorts of illustrations - fully coloured, black and white, crowded or minimalistic. Here it befriended the “Nightswimming” print and balances out the colourful explosion with a clean border, allowing the eye to focus on the composition.


In time I got to understand the power of a white frame and a wide passepartout (pronounced /pasparˈtu/, it’s a frame-sized cardboard with a cut-out window in which the print is mounted; it has a double role: it prevents the illustration from touching the glass/plexiglass and it frames it with a wide border to enhance the visual effect). The illustration will look so much better as it’s not restricted in a frame that begins right where the artist ended his work.


If you want to use the magic of the passepartout, the frame must be bought than the print, as follows:

- for a 30x40cm print, buy a 40x50cm frame

- for a 50x70cm print, buy a 61x91cm frame


All the prints in the shop have a white border of approx. 1cm wide which will hide under the passepartout when mounted, this way the actual illustration won’t be covered at all and you’ll be able to show everything you paid for.2. RIBBA 50x50cm

Photo of the frame with illustration


It’s the square version of the one above, suitable for both 30x30cm and 50x50cm prints. What I really love about this frame is the fact that it has a spacer inside, all around the passepartout, so that you can position the illustration farther from the glass, creating the impression of a precious box.

It’s the perfect frame for the LOVE*STORIES collection prints. And despite the fact that it’s only available in one size, the window of the passepartout matches exactly the 30x30cm, while the 50x50cm ones look very classy if you use the spacer to add depth.3. HOVSTA

Photo of the frame with illustration


This frame looks like natural birch wood, it’s thin and light and matches Scandinavian-inspired interiors or spacious homes with white walls and natural materials. It compliments illustrations with warm colour palettes ( like “The Goddess of Cosy And Chill”), but at the same time it makes the most out of monochromatic illustrations, in light inks or watercolours (like the #Inktober originals).

Keep in mind the sizing rules if you want to use a passepartout - if you have a 30x40cm print, buy a 40x50cm frame.4. SKATTEBY

Photo of the frame with illustration


A frame for extra-drama! Despite its massive looks, it’s plastic (so light) and enhances the effect of a bold, dark illustration. Usually, I’m a white frame kind of gal, but I had a client who paired this exact frame with the “Sicilia” print and the dramatic effect was fabulous, especially with a large-sized print.

It has a wide, contrasting white passepartout, so for a 50x70cm print buy a 61x91cm frame and empty your living room. You’ll be surprised.5. LOMVIKEN

Photo of the frame with illustration


For the “black-goes-with-everything” lovers, this is a thin and elegant option that works best with black backgrounds or pure black shapes in the illustration - this way, the frame won’t look like a random contour. I know a lot of people have the tendency to match painting frames with furniture, but they should first and foremost enhance the beauty of a piece of art, and only then harmoniously blend in the space. 

If you carefully choose your prints, I’m sure you’ll find a solution for your home. “Fairy of the Wild” is a lovely match for the 50x50cm version of the frame, which also comes with a passepartout.6. LOMVIKEN Metallic

Photo of the frame with illustration


I love framing the #Inktober girls in a neutral grey frame, which will only define the illustration by drawing the eye towards its centre and not weigh it down. This aluminium option brings a contemporary touch to a delicate, black&white illustration like “Profira”.

The frame comes with a passepartout, but if the illustration has a white background and a generous border, it can be framed without the use of the cardboard window. It such cases, I recommend not throwing away the passepartout, but placing it behind the print to better secure it between the glass and the back of the frame.7. VIRSERUM

Photo of the frame with illustration


Probably the most used frame in these 8 years, it has a classic look and goes with basically every type of illustration and interior. Being wider than the ones above, it gives a refined look to any print, especially if used with the passepartout, drawing the eye to the centre of the frame.

It’s available in all sizes (30x40cm, 40x50cm, 50x50cm, 50x70cm, 61x91cm) and I really like the way it goes with the “A fi intr-o inimă” illustration, making it even more precious, leaving enough room for it to shine. And here we are, with my seven quick and practical solutions for framing your favourite illustration and turning your house into a home with a few colourful stories on the walls. Of course, for special ideas, original art or super-high-quality results, you should always go for professional framing services, but for the joy of having almost-right-away-art at reasonable prices in your home, give these ideas a try and let me know in the comments below which one you liked best.


#BuyMoreArt, ladies and gentlemen!

#buymoreart
Comments: 0
No comments
Leave a Reply

Your email address cannot be published. Required fields are marked*